0
0

شماره حساب ها

برای واریز وجه به صورت دستی می‌توانید از اطلاعات زیر استفاده کنید: 

شماره حساب:۷۰۰۸۰۶۵۸۲۳۳۷

شماره شبا: IR۸۲۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۷۰۰۸۰۶۵۸۲۳۳۷

شماره کارت: ۵۰۴۷۰۶۱۰۴۵۲۴۱۹۰۴

بانک: شهر 

به نام مهدی چاکر بیرجندی

برای واریز وجه به صورت آنلاین می‌توانید از لینک پرداخت زیر استفاده کنید: