عبارتی که امروز قراره با هم دیگه یاد بگیریم اینه: 

that’s what friends are for!

یعنی دوستی برای همین وقتاست.

بررسی این عبارت در چند مثال: 

That what friends are for, right?

دوستی برای همین وقتاست، درسته؟

that’s what friends are for, dude.

رفیق، دوستی برای همین موقع هاست.

ما این عبارت رو دقیقا در زبان فارسی هم داریم پس در نتیجه پیچیدگی خاصی هم نداره!

اگر سوالی داشتید میتونید در پایین همین صفحه، در بخش نظرات برامون بنویسید.