0
0

متوقف شدن فعالیتهای سایت

کاربران گرامی، باعث افتخار ما بود که چندین سال با روان زبان همراه شما باشیم. در حال حاضر با توجه به سایر فعالیتهای استاد بیرجندی، امکان پشتیبانی با کیفیت از شما عزیزان را نداریم و هیچ گونه بسته آموزشی از طرف ما به فروش نمیرسد.