بسیاری از زبان آموزان، هنگام یادگیری زبان انگلیسی دائما از من می‌پرسند که ما چه لهجه ای را یاد بگیریم بهتر است. پاسخ من همواره این بوده است که انتخاب یک لهجه معیار و استاندارد می‌تواند به شما کمک کند، اما باید همیشه به خاطر داشته باشید که صرفا لهجه در صحبت کردن شما تاثیر گذار نیست. فارغ از لهجه ای که می‌آموزید، لازم است تا تلفظتان را تقویت کنید و کلمات را درست ادا کنید.

برای درک بهتر این مسئله: ممکن است شما در شیراز، مشهد، اصفهان، تهران و یا هر نقطه دیگری از این جهان زندگی کنید و به زبان فارسی صحبت کنید. درست است که لهجه شما ممکن است با سایرین تفاوت داشته باشد اما ما یک دیگر را متوجه می‌شویم و به سادگی می‌توانیم با هم دیگر صحبت کنیم. در انتخاب لهجه، عواملی همچون آینده شغلی، مهاجرت و … موثر است و ما لهجه بهتر و یا بد تر نداریم!