تا حالا شده در زبان فارسی به یک نفر بگید»چت شده؟ از چی ناراحتی؟ چرا داری حرص میخوری؟ چی ناراحتت کرده؟  میدونید این عبارت رو چطوری میشه در زبان انگلیسی به کار برد؟

وقتی در زبان انگلیسی از کسی بخواهیم بپرسیم چی ناراحتت کرده معمولا میگیم؟

what is bothering you?

اگر سریع بخواهیم بگیم، باید گفت:

what’s bothering you?

حالا این عبارت رو اگر بگونه دیگه ای هم بخواهیم بگیم میتونیم بگیم:

what is eating you?

که همون معنی رو میرسونه.

البته این رو بدونید که فقط این دو عبارت نیست و از عبارت های دیگه هم برای انتقال این مفهوم میتونیم استفاده کنیم.  خوشحال میشیم اگر این ویدیو رو پسندیدید اون رو با بقیه هم به اشتراک بذارید و ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.

مثال های بیشتر:

از چی ناراحتی، از چی نگرانی؟ چی شده؟
what’s eating you?
I got a bad grade on chemistry exam
از چی ناراحتی؟ (چِت شده؟)
در امتحان شیمی یه نمره بد گرفتم.