احتمالا همه شما حتی یک بار هم که شده اصطلاح فلانی از دنده چپ بلند شده رو شنیدید. این اصطلاح در زبان انگلیسی میشه:

to wake up on the wrong side of the bed

get up on the wrong side of the bed

(UK get out of bed (on) the wrong side)

 

چند تا مثال با هم بررسی کنیم:

What’s the matter with you? Did you get out of bed on the wrong side or something?

چته تو؟ امروز از دنده چپ بلند شدی؟

از شما میخوام برای تثبیت یادگیری در زیر چند جمله هم شما بنویسید.