زمانی که بخواهیم در زبان انگلیسی به یک نفر بگیم کلاغه خبر آورده از عبارت زیر استفاده می‌کنیم:

a little bird told me

عبارت a little bird told me دز ظاهر «یک پرنده کوچولو بهم» گفت، رو معنا میده اما در حقیقت زمانی به کار می‌رود که فردی که دارد از چیزی صحبت می‌کند نمی‌خواهد منبع آن را افشا کند. ما در فارسی واژه کلاغ را در این مفهوم به کار می‌بریم؛ کلاغه بهم گفت.

برای آشنایی بیشتر این ویدیو را ببینید: