خیلی راحت برای گفتن نوش جان به زبان انگلیسی می‌تونیم بگیم:

enjoy your meal

یا

bon appetit