این عبارت غیر رسمی است و در شمالآمریکا کاربرد داره. تعریف این عبارت به انگلیسی میشه:

extort money from someone.

یعنی مال و اموال (به ویژه) پول یک نفر رو با استفاده از ابزارهایی همچون تهدید گرفتن.

اجازه بدید چند تا مثال با هم دیگه بررسی کنیم:

 

They tried to shake him down for five bucks.

اونها سعی کردن اونو پانصد دلار پیاده کنند/ اخاذی کنند/ به زور ازش بگیرند!

Are you gonna shake me down? 

میخوای / قراره ازم اخاذی کنی؟